Loading...
Home2019-10-04T18:16:06+02:00

ŚWIADCZYMY USŁUGI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ ODPADAMI. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Euro-Eko Sp. z o.o.

Jesteśmy kluczowym podmiotem w kraju prowadzącym efektywną i ekologiczną gospodarkę odpadami, od 16 lat wytwarzając z frakcji kalorycznej paliwo alternatywne RDF (Refuse Delivery Fuel). Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania proekologiczne. Promujemy nowe zastosowania dla paliw alternatywnych w polskiej gospodarce.

PALIWO ALTERNATYWNE

W zmodernizowanych zakładach produkujemy paliwo o wysokiej zawartości biomasy tzw. BIO-RDF przy zachowaniu wysokiej kaloryczności sięgającej 22 MJ/kg. Gwarantujemy płynność dostaw.

USŁUGI LABORATORYJNE

Nasze laboratorium wykonuje badania fizyczno-chemiczne przyjmowanych odpadów, paliwa alternatywnego oraz biomasy

SKŁADOWISKO ODPADÓW

Euro-Eko posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Mamy również wydzielone komory na składowanie odpadów niebezpiecznych.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Dysponujemy trzema nowoczesnymi instalacjami do produkcji paliwa alternatywnego (RDF): w Mielcu, w Kozodrzy i w Chełmie.

0
Możliwości produkcyjne Euro-Eko w Mg/rok
0
Lat na rynku paliw RDF
0
Zakłady producyjne

Nasze Zakłady Produkcji Paliwa Alternatywnego

TO CO NAS WYRÓŻNIA

NAJLEPSZE PALIWO DLA GOSPODARKI