Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000),
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), administratorem danych osobowych jest: EURO – EKO Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego, 39 – 300 Mielec.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

wykonywania działalności w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych i biurowych,
marketingu produktów i usług EURO – EKO Sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
realizacji projektów unijnych,
zatrudnienia w EURO – EKO Sp. z o.o. – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa.

Podanie EURO – EKO Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.