Zamówienie przyjęcia odpadów

  DOSTAWCA ODPADÓW, NR BDO *

  ODBIORCA ODPADÓW, NR BDO, MPD *
  FIRMA ZAMAWIAJĄCA *
  OSOBA ZAMAWIAJĄCA *
  E-MAIL *
  NUMER TELEFONU
  Nr rej samochodu *
  DATA PRZYWOZU
  GODZINA PRZYWOZU

  Lista odpadów

  KOD *
  NAZWA ODPADU *
  OPIS ODPADU *
  WAGA MG *
  KOD *
  NAZWA ODPADU *
  OPIS ODPADU *
  WAGA MG *
  KOD *
  NAZWA ODPADU *
  OPIS ODPADU *
  WAGA MG *
  KOD *
  NAZWA ODPADU *
  OPIS ODPADU *
  WAGA MG *

  KOMENTARZ: W sytuacji dostaw odpadu mnie niż 1 Mg (tona) w ujęciu miesięcznym przekazujący odpad ponosi dodatkowy koszt operacyjny w postaci opłaty bramowej w wysokości 150 PLN

  DODAJ ZAŁĄCZNIKI


  Rozmiar plików w jednym zamówieniu nie może przekroczyć 20 MB.

  WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.