PALIWO ALTERNATYWNE

Podstawową działalnością firmy EURO-EKO Sp. z o.o. jest, jest gospodarka odpadami. Firma zajmuje się przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji paliwa alternatywnego z terenu 4 województw.

EURO-EKO Sp. z o.o. Posiada trzy zakłady produkcyjne wyposażone w nowoczesne linie do przetwórstwa odpadów: w Chełmie, w Kozodrzy i w Mielcu. To klasyfikuje nas w ścisłej czołówce producentów paliw alternatywnych RDF w Polsce

W procesie produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywana jest nowoczesna technologia, w której surowcem są kaloryczne odpady, m.in. przemysłowe i przetworzone – komunalne.

Linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne maszyny umożliwiają przetwarzanie odpadów poprzez: wstępne rozdrobnienie, separację metali, przesianie odpadów, separację balistyczną, a w końcowym etapie produkcję paliwa alternatywnego i jego suszenie.

W procesach przygotowania odpadów do produkcji paliwa alternatywnego stosuje się procesy biologicznego suszenia.

Produkowane przez Spółkę EURO – EKO paliwa wykorzystywane są jako substytut węgla w przemyśle cementowym, co pozwala w sposób racjonalny gospodarować nieodnawialnymi źródłami energii i jednocześnie przyczynia się do znacznego obniżenia emisji CO2.