USŁUGI LABORATORYJNE

Nasze laboratorium wykonuje badania fizyczno-chemiczne przyjmowanych odpadów, paliwa alternatywnego oraz biomasy. Mamy wieloletnie doświadczenie, profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę.

Wykaz badań prowadzonych w laboratorium:

  • ciepło spalania i wartość opałowa,
  • zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej,
  • zawartość popiołu,
  • zawartość chloru,
  • oznaczenie gęstości nasypowej,
  • pobieranie próbek odpadu,
  • wymywanie (wyciąg wodny),
  • wartość AT 4.

Wykorzystywane procedury poboru próbek oraz badań laboratoryjnych odbywają się w sposób w pełni spełniający polskie normy. Powyższy zakres dotyczy badania odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.