– zakład posiada pozwolenie na przyjęcie danego odpadu do zagospodarowania.

Lp.Kod odpaduRodzaj odpadu innego niż niebezpieczneMielecKozodrzaChełm
1020101Osady z mycia i czyszczenia
2020103Odpadowa masa roślinna
3020104Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
4020107Odpady z gospodarki leśnej
5020109Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
6020183Odpady z upraw hydroponicznych
7020199Inne niewymienione odpady
8020203Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
9020204Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
10020299Inne niewymienione odpady
11020301Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
12020302Odpady konserwantów
13020303Odpady poekstrakcyjne
14020304Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
15020305Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
16020380Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  (z wyłączeniem 02 03 81)
17020381Odpady z produkcji pasz roślinnych
18020382Odpady tytoniowe
19020399Inne niewymienione odpady
20020402Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
21020403Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
22020480Wysłodki
23020499Inne niewymienione odpady
24020501Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
25020502Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
26020599Inne niewymienione odpady
27020601Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
28020602Odpady konserwantów
29020603Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
30020680Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
31020699Inne niewymienione odpady
32020702Odpady z destylacji spirytualiów
33020703Odpady z procesów chemicznych
34020704Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
35020705Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
36020780Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
37020799Inne niewymienione odpady
38030101Odpady kory i korka
39030105Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
40030181Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione  w 03 01 80
41030182Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
42030199Inne niewymienione odpady
43030299Inne niewymienione odpady
44030301Odpady z kory i drewna
45030302Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową  (w tym osady ługu zielonego)
46030305Szlamy z odbarwiania makulatury
47030307Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury  i tektury
48030308Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
49030309Odpady szlamów defekosaturacyjnych
50030310Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
51030311Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
52030380Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
53030381Szlamy z innych procesów bielenia
54030399Inne niewymienione odpady
55040108Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
56040109Odpady z polerowania i wykańczania
57040199Inne niewymienione odpady
58040209Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
59040210Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
60040215Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
61040217Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
62040220Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
63040221Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
64040222Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
65040299Inne niewymienione odpady
66050110Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
67050117Bitum
68050199Inne niewymienione odpady
69060199Inne niewymienione odpady
70060299Inne niewymienione odpady
71060314Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
72060503Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
73060603Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
74060699Inne niewymienione odpady
75061303Czysta sadza
76061399Inne niewymienione odpady
77070112Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
78070199Inne niewymienione odpady
79070212Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
80070213Odpady tworzyw sztucznych
81070215Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
82070217Odpady zawierające silikony inne niż w 07 02 16
83070280Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
84070299Inne niewymienione odpady
85070312Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
86070399Inne niewymienione odpady
87070412Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
88070481Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 07 04 80
89070499Inne niewymienione odpady
90070512Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
91070514Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
92070599Inne niewymienione odpady
93070612Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
94070680Ziemia bieląca z rafinacji oleju
95070681Zwroty kosmetyków i próbek
96070699Inne niewymienione odpady
97070712Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
98070799Inne niewymienione odpady
99080112Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
100080114Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione  w 08 01 13
101080118Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione  w 08 01 17
102080199Inne niewymienione odpady
103080201Odpady proszków powlekających
104080299Inne niewymienione odpady
105080307Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
106080313Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
107080315Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
108080318Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
109080399Inne niewymienione odpady
110080410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
111080412Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
112080414Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione  w 08 04 13
113080499Inne niewymienione odpady
114090107Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
115090108Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
116090110Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
117090112Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
118090199Inne niewymienione odpady
119100121Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
120100125Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
121101213Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
122120105Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
123120115Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
124120117Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
125120121Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
126120199Inne niewymienione odpady
127150101Opakowania z papieru i tektury
128150102Opakowania z tworzyw sztucznych
129150103Opakowania z drewna
130150104Opakowania z metali
131150105Opakowania wielomateriałowe
132150106Zmieszane odpady opakowaniowe
133150109Opakowania z tekstyliów
134150203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
135160103Zużyte opony
136160119Tworzywa sztuczne
137160122Inne niewymienione elementy
138160199Inne niewymienione odpady
139160216Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  w 16 02 15
140160304Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
141160306Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
142160380Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
143160509Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
144168001Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
145168102Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
146168202Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
147170180Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
148170182Inne niewymienione odpady
149170201Drewno
150170203Tworzywa sztuczne
151170302Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
152170380Odpadowa papa
153170411Kable inne niż wymienione w 17 04 10
154170604Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  i 17 06 03
155190118Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
156190203Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
157190206Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
158190210Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
159190299Inne niewymienione odpady
160190305Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
161190307Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
162190401Zeszklone odpady
163190501Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych  i podobnych
164190502Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
165190503Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
166190599Inne niewymienione odpady
167190801Skratki
168190805Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
169190809Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
170190812Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
171190814Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
172190899Inne niewymienione odpady
173190904Zużyty węgiel aktywny
174190905Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
175190999Inne niewymienione odpady
176191004Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
177191006Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
178191106Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
179191199Inne niewymienione odpady
180191201Papier i tektura
181191204Tworzywa sztuczne i guma
182191207Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
183191208Tekstylia
184191209Minerały (np. piasek, kamienie)
185191210Odpady palne – paliwo alternatywne
186191212Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  w 19 12 11
187191302Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
188191304Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
189191306Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione  w 19 13 05
190198001Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
191200101Papier i tektura
192200110Odzież
193200111Tekstylia
194200125Oleje i tłuszcze jadalne
195200128Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27
196200130Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
197200132Leki inne niż wymienione w 20 01 31
198200138Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
199200139Tworzywa sztuczne
200200141Odpady zmiotek wentylacyjnych
201200180Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
202200199Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
203200203Inne odpady nieulegające biodegradacji
204200302Odpady z targowisk
205200303Odpady z czyszczenia ulic i placów
206200307Odpady wielkogabarytowe
207200399Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
208170802Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 170801
209170904Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170902 i 170903