Od początku firma włączyła się w walkę z wirusem wspierając fundacje Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) i mielecki szpital. Nie rezygnuje również z dalszej współpracy ze Stalą Mielec. Przedsiębiorstwo na co dzień zajmujące się głównie produkcją paliw alternatywnych nie planuje również zwolnień.

Spółka znana jest z zaangażowania społecznego w ramach swoich działań wspiera już stowarzyszenia i instytucje kulturalne. Wśród podmiotów, które objęte są pomocą jest również legendarny, mielecki klub piłkarski STAL Mielec. Podsumowuje prezes zarządu Jarosław Dobrowolski:

– Środki przekazane na fundacje ARP wsparły mi.in. szpitale domy dziecka i domy seniora. Nie pozostawiliśmy również bez odpowiedzi prośbę wsparcia szpitala w Mielcu im. E. Biernackiego (akcję koordynowaną przez posła RP Fryderyka Kapinosa). Z kwoty przeznaczonej przez Euro-Eko Sp. z o.o. miał zostać zakupiony sprzęt ochronny dla personelu medycznego. Pomimo zawieszenia rozgrywek piłkarski nie rezygnujemy z dalszej pomocy dla STALI MIELEC w ramach realizacji podpisanych wcześniej umów. Rozumiemy, że jest to czas ciężki dla wszystkich.

Jak dalej poinformował zarząd firmy podjęte zostały również należyte działania wewnątrz spółki, które jak na razie dają efekt w postaci utrzymania zdolność operacyjnej i utrzymania miejsce pracy w spółce.

— —

Firma Euro-Eko zajmuje się produkcją paliwa alternatywnego RDF. Dzięki działalności firmy odpady nie trafiają na składowiska. Produkowana specjalna mieszanka paliwa zastępuje węgiel w procesach produkcji w cementowniach, tym samym redukując rocznie emisję CO2 do środowiska o ok. 175 tys. ton rocznie!