Spółka Euro-Eko kontynuuje proces odświeżania parku maszynowego. W metamorfozie technologicznej wspiera ją ARP Leasing.
W dniu 20 lutego w Warszawie została podpisana umowa leasigowa, dzięki której został zakupiony nowy sprzęt dedykowany jednemu z trzech zakładów spółki.
Współpraca między spółkami nawiązana pierwotnie została podczas wydarzenia pn. Mixer organizowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
Instrumenty finansowe zaproponowane przez ARP Leasing są ofertą konkurencyjną. – Cenimy sobie profesjonalizm usługi i sprawną procedurę formalną jaką gwarantuje współpraca z ARP Leasing. Sprzęt zakupiony pozwala nam zaopatrzyć się efektowniejsze ekonomicznie i ekologicznie urządzenia – podsumowywał Jarosław Dobrowolski, prezes spółki Euro-Eko.
Udział w oficjalny podpisaniu umowy wzięli ze strony ARP Leasing Wojciech Miedziński – prezes ARP Leasing wraz z dyrektor rozwoju – Ingą Piasecką.
Stronę Euro Eko reprezentował Członek Zarządu Dariusz Stefanowicz i Dyrektor Finansowy Krzysztof Zwiefka.