OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu Euro – Eko sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Treść ogłoszenia