Oferta

Firma EURO-EKO rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku, uruchamiając pierwszą Wytwórnię Paliw Alternatywnych w Mielcu. W kolejnych latach otwarto instalacje w Kozodrzy (woj. podkarpackie) i Chełmie (woj. lubelskie).

Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług związanych z zagospodarowaniem odpadów i ochroną środowiska.

Spółka EURO – EKO na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, pod tym względem jest liderem w branży odpadowej.

Działalność Spółki obejmuje:

  •  odbiór i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  •  składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz niebezpiecznych,
  •  badania laboratoryjne.

 

Zapoznajcie się z naszą ofertą:


Przetwarzanie odpadów 

Spółka Euro-Eko zajmuje się przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne do produkcji paliwa alternatywnego.

Przyjmowane odpady przetwarzane są w procesie R12. EURO-EKO Sp. z o.o. dysponuje bogatym zapleczem technicznym w trzech zakładach produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne linie do przetwórstwa odpadów. 

 

SKŁADOWANIE ODPADÓW

Nasz zakład w Mielcu prowadzi też składowisko odpadów. Mamy pozwolenie na składowanie odpadów; zarówno "innych niż niebezpieczne i obojętne", jak i "niebezpiecznych". Posiadamy do tego odpowiednią i bezpieczną instalację.

 

Badania laboratoryjne 

Laboratorium EURO-EKO wykonuje badania fizykochemiczne przyjmowanych odpadów. Prawadzi również działalność usługową dla podmiotów zewnętrznych.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Laboratorium

 

 


Gotowe paliwo alternatywne