Utylizacja odpadów – ZPPA Kozodrza

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy – posiada status zastępczej instalacji RIPOK – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oferuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych i przemysłowych
(innych niż niebezpieczne).
W procesach przygotowania odpadów komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego stosuje się procesy biologicznego suszenia.
ZPPA Kozodrza
tel: +48 (17) 717-37-67
fax. +48 (17) 250-08-13
e-mail: zppakozodrza@euro-eko.mielec.pl

1 4

6

7

 

3


ZPPA KOZODRZA

Zestawienie rodzajów i ilości odpadów innych niż niebezpieczne
przeznaczonych do odzysku – produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje i pozwolenia ZPPA Kozodrza :

KOZODRZA II-ZMIANA POZWOLENIE ZINTEGROWANE – 10.10.2016

KOZODRZA I-ZMIANA POZWOLENIE ZINTEGROWANE – 21.12.2015

KOZODRZA POZWOLENIE ZINTEGROWANE-01.07.15

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

02 01 01

Osady
z mycia i czyszczenia

2.

02 01 03

Odpadowa
masa roślinna

3.

02 01 04

Odpady
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

4.

02 01 07

Odpady
z gospodarki leśnej

5.

02 01 09

Odpady
agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

6.

02 01 83

Odpady
z upraw hydroponicznych

7.

02 01 99

Inne
niewymienione odpady

8.

02 02 03

Surowce
i produkty nienadające się do spożycia

i
przetwórstwa

9.

02 02 04

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

10.

02 02 99

Inne
niewymienione odpady

11.

02 03 01

Szlamy
z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

12.

02 03 02

Odpady
konserwantów

13.

02 03 03

Odpady
poekstrakcyjne

14.

02 03 04

Surowce
i produkty nienadające się do spożycia

i
przetwórstwa

15.

02 03 05

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

16.

02 03 80

Wytłoki,
osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03
81)

17.

02 03 81

Odpady
z produkcji pasz roślinnych

18.

02 03 82

Odpady
tytoniowe

19.

02 03 99

Inne
niewymienione odpady

20.

02 04 02

Nienormatywny
węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

21.

02 04 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

22.

02 04 80

Wysłodki

23.

02 04 99

Inne
niewymienione odpady

24.

02 05 01

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia

oraz
przetwarzania

25.

02 05 99

Inne
niewymienione odpady

26.

02 06 01

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

27.

02 06 02

Odpady
konserwantów

28.

02 06 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

29.

02 06 80

Nieprzydatne
do wykorzystania tłuszcze spożywcze

30.

02 06 99

Inne
niewymienione odpady

31.

02 07 02

Odpady
z destylacji spirytualiów

32.

02 07 03

Odpady
z procesów chemicznych

33.

02 07 04

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

34.

02 07 05

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

35.

02 07 80

Wytłoki,
osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

36.

02 07 99

Inne
niewymienione odpady

37.

03 01 01

Odpady
kory i korka

38.

03 01 05

Trociny,
wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

39.

03 01 81

Odpady
z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

40.

03 01 82

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

41.

03 01 99

Inne
niewymienione odpady

42.

03 02 99

Inne
niewymienione odpady

43.

03 03 01

Odpady
z kory i drewna

44.

03 03 02

Osady
i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

45.

03 03 05

Szlamy
z odbarwiania makulatury

46.

03 03 07

Mechanicznie
wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury       i tektury

47.

03 03 08

Odpady
z sortowania papieru i tektury przeznaczone

do
recyklingu

48.

03 03 09

Odpady
szlamów defekosaturacyjnych

49.

03 03 10

Odpady
z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej
separacji

50.

03 03 11

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

51.

03 03 80

Szlamy
z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

52.

03 03 81

Szlamy
z innych procesów bielenia

53.

03 03 99

Inne
niewymienione odpady

54.

04 01 08

Odpady
skóry wygarbowanej zawierające chrom

(wióry,
obcinki, pył ze szlifowania skór)

55.

04 01 09

Odpady
z polerowania i wykańczania

56.

04 01 99

Inne
niewymienione odpady

57.

04 02 09

Odpady
materiałów złożonych   (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

58.

04 02 10

Substancje
organiczne z produktów naturalnych

(np.
tłuszcze, woski)

59.

04 02 15

Odpady
z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

60.

04 02 17

Barwniki
i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

61.

04 02 20

Odpady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

62.

04 02 21

Odpady
z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

63.

04 02 22

Odpady
z przetworzonych włókien tekstylnych

64.

04 02 99

Inne
niewymienione odpady

65.

05 01 10

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

66.

05 01 17

Bitum

67.

05 01 99

Inne
niewymienione odpady

68.

06 01 99

Inne
niewymienione odpady

69.

06 02 99

Inne
niewymienione odpady

70.

06 03 14

Sole
i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

71.

06 05 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

72.

06 06 03

Odpady
zawierające siarczki inne niż wymienione w

06
06 02

73.

06 06 99

Inne
niewymienione odpady

74.

06 13 03

Czysta
sadza

75.

06 13 99

Inne
niewymienione odpady

76.

07 01 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

77.

07 01 99

Inne
niewymienione odpady

78.

07 02 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

79.

07 02 13

Odpady
tworzyw sztucznych

80.

07 02 15

Odpady
z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

81.

07 02 17

Odpady
zawierające silikony inne niż wymienione

w
07 02 16

82.

07 02 80

Odpady
z przemysłu gumowego i produkcji gumy

83.

07 02 99

Inne
niewymienione odpady

84.

07 03 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

85.

07 03 99

Inne
niewymienione odpady

86.

07 04 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

87.

07 04 81

Przeterminowane
środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

88.

07 04 99

Inne
niewymienione odpady

89.

07 05 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

90.

07 05 14

Odpady
stałe inne niż wymienione w 07 05 13

91.

07 05 99

Inne
niewymienione odpady

92.

07 06 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

93.

07 06 80

Ziemia
bieląca z rafinacji oleju

94.

07 06 81

Zwroty
kosmetyków i próbek

95.

07 06 99

Inne
niewymienione odpady

96.

07 07 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

97.

07 07 99

Inne
niewymienione odpady

98.

08 01 12

Odpady
farb i lakierów inne niż wymienione  w 08 01 11

99.

08 01 14

Szlamy
z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione

w
08 01 13

100.

08 01 18

Odpady
z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

101.

08 01 99

Inne
niewymienione odpady

102.

08 02 01

Odpady
proszków powlekających

103.

08 02 99

Inne
niewymienione odpady

104.

08 03 07

Szlamy
wodne zawierające farby drukarskie

105.

08 03 13

Odpady
farb drukarskich inne niż wymienione w

08
03 12

106.

08 03 15

Szlamy
farb drukarskich inne niż wymienione w

08
03 14

107.

08 03 18

Odpadowy
toner drukarski inny niż wymieniony w

08
03 17

108.

08 03 99

Inne
niewymienione odpady

109.

08 04 10

Odpadowe
kleje i szczeliwa inne niż wymienione w

08
04 09

110.

08 04 12

Osady
z klejów i szczeliw inne niż wymienione w

08
04 11

111.

08 04 14

Uwodnione
szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

112.

08 04 99

Inne
niewymienione odpady

113.

09 01 07

Błony
i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

114.

09 01 08

Błony
i papier fotograficzny niezawierające srebra

115.

09 01 99

Inne
niewymienione odpady

116.

10 01 21

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

117.

10 01 25

Odpady
z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

118.

10 12 13

Szlamy
z zakładowych oczyszczalni ścieków

119.

12 01 05

Odpady
z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

120.

12 01 15

Szlamy
z obróbki metali inne niż wymienione w

12
01 14

121.

12 01 17

Odpady
poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

122.

12 01 21

Zużyte
materiały szlifierskie inne niż wymienione w

12
01 20

123.

12 01 99

Inne
niewymienione odpady

124.

15 01 01

Opakowania
z papieru i tektury

125.

15 01 02

Opakowania
z tworzyw sztucznych

126.

15 01 03

Opakowania
z drewna

127.

15 01 04

Opakowania
z metali

128.

15 01 05

Opakowania
wielomateriałowe

129.

15 01 06

Zmieszane
odpady opakowaniowe

130.

15 01 09

Opakowania
z tekstyliów

131.

15 02 03

Sorbenty,
materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania             (np. szmaty,
ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

132.

16 01 03

Zużyte
opony

133.

16 01 19

Tworzywa
sztuczne

134.

16 01 22

Inne
niewymienione elementy

135.

16 01 99

Inne
niewymienione odpady

136.

16 02 16

Elementy
usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

137.

16 03 04

Nieorganiczne
odpady inne niż wymienione

w
16 03 03, 16 03 80

138.

16 03 06

Organiczne
odpady inne niż wymienione

w
16 03 05, 16 03 80

139.

16 03 80

Produkty
spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

140.

16 05 09

Zużyte
chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,

16
05 07 lub 16 05 08

141.

16 80 01

Magnetyczne
i optyczne nośniki informacji

142.

16 81 02

Odpady
inne niż wymienione w 16 81 01

143.

16 82 02

Odpady
inne niż wymienione w 16 82 01

144.

17 01 80

Usunięte
tynki, tapety, okleiny itp.

145.

17 01 82

Inne
niewymienione odpady

146.

17 02 01

Drewno

147.

17 02 03

Tworzywa
sztuczne

148.

17 03 02

Asfalt
inny niż wymieniony w 17 03 01

149.

17 03 80

Odpadowa
papa

150.

17 04 11

Kable
inne niż wymienione w 17 04 10

151.

17 06 04

Materiały
izolacyjne inne niż wymienione

w
17 06 01 i 17 06 03

152.

19 01 18

Odpady
z pirolizy odpadów inne niż wymienione w

19
01 17

153.

19 02 03

Wstępnie
przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż
niebezpieczne

154.

19 02 06

Szlamy
z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

155.

19 02 10

Odpady
palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub

19
02 09

156.

19 02 99

Inne
niewymienione odpady

157.

19 03 05

Odpady
stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

158.

19 03 07

Odpady
zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

159.

19 04 01

Zeszklone
odpady

160.

19 05 01

Nieprzekompostowane
frakcje odpadów komunalnych

i
podobnych

161.

19 05 02

Nieprzekompostowane
frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

162.

19 05 03

Kompost
nieodpowiadający wymaganiom

(nienadający
się do wykorzystania)

163.

19 05 99

Inne
niewymienione odpady

164.

19 08 01

Skratki

165.

19 08 09

Tłuszcze
i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne
i tłuszcze

165.

19 08 12

Szlamy
z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19
08 11

167.

19 08 14

Szlamy
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 13

168.

19 08 99

Inne
niewymienione odpady

169.

19 09 04

Zużyty
węgiel aktywny

170.

19 09 05

Nasycone
lub zużyte żywice jonowymienne

171.

19 09 99

Inne
niewymienione odpady

172.

19 10 04

Lekka
frakcja i pyły inne niż wym

ienione
w 19 10 03

173.

19 10 06

Inne
frakcje niż wymienione w 19 10 05

174.

19 11 06

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

175.

19 11 99

Inne
niewymienione odpady

176.

19 12 01

Papier
i tektura

177.

19 12 04

Tworzywa
sztuczne i guma

178.

19 12 07

Drewno
inne niż wymienione w 19 12 06

179.

19 12 08

Tekstylia

180.

19 12 09

Minerały
(np. piasek, kamienie)

181.

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

182.

19 12 12

Inne
odpady (w tym zmieszane substancje  i przedmioty)  z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

183.

19 13 02

Odpady
stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

184.

19 13 04

Szlamy
z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione  w 19 13 03

185.

19 13 06

Szlamy
z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

186.

20 03 01

Niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj
odpadu

1

20 01 01

Papier i tektura

2

20 01 10

Odzież

3

20 01 11

Tekstylia

4

20 01 25

Oleje i tłuszcze
jadalne

5

20 01 28

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze

i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27

6

20 01 30

Detergenty inne niż
wymienione w 20 01 29

7

20 01 32

Leki inne niż
wymienione w 20 01 31

8

20 01 38

Drewno inne niż
wymienione w 20 01 37

9

20 01 39

Tworzywa sztuczne

10

20 01 41

Odpady zmiotek
wentylacyjnych

11

20 01 80

Środki ochrony roślin
inne niż wymienione

w 20 01 19

12

20 01 99

Inne niewymienione
frakcje zbierane w sposób selektywny

13

20 02 03

Inne odpady
nieulegające biodegradacji

14

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

15

20 03 02

Odpady z targowisk

16

20 03 03

Odpady z czyszczenia
ulic i placów

17

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

18

20 03 99

Odpady komunalne
niewymienione w innych podgrupach