Produkcja paliwa alternatywnego w Chełmie

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Chełmie funkcjonuje od 2012r.
Oferuje unieszkodliwianie odpadów komunalnych i przemysłowych
(innych niż niebezpieczne).

ZPPA Chełm

ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
tel./fax.: +48 (82) 564-23-86
e-mail: zppachelm@wp.pl

chełm 1 (3)
chełm 1 (4)
chełm 1 (2)
chełm 1 (1)

ZPPA Chełm
Zestawienie rodzajów i ilości odpadów innych niż niebezpieczne
przeznaczonych do odzysku – produkcji paliwa alternatywnego

Decyzje i pozwolenia ZPPA Chełm:

CHEŁM POZWOLENIE ZINTEGROWANE – 18.03.2016

CHEŁM I-ZMIANA DO POZWOLENIE ZINTEGROWANEGO – 28.06.2016

CHEŁM SPROSTOWANIE 1 – 22.03.2016

CHEŁM SPROSTOWANIE 2 – 01.04.2016

 

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj
odpadu

1.

02 01 01

Osady
z mycia i czyszczenia

2.

02 01 03

Odpadowa
masa roślinna

3.

02 01 04

Odpady
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

4.

02 01 07

Odpady
z gospodarki leśnej

5.

02 01 09

Odpady
agrochemikaliów inne niż wymienione

w
02 01 08

6.

02 01 83

Odpady
z upraw hydroponicznych

7.

02 01 99

Inne
niewymienione odpady

8.

02 02 03

Surowce
i produkty nienadające się do spożycia

i
przetwórstwa

9.

02 02 04

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

10.

02 02 99

Inne
niewymienione odpady

11.

02 03 01

Szlamy
z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania  i oddzielania surowców

12.

02 03 02

Odpady
konserwantów

13.

02 03 03

Odpady
poekstrakcyjne

14.

02 03 04

Surowce
i produkty nienadające się do spożycia

i
przetwórstwa

15.

02 03 05

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

16.

02 03 80

Wytłoki,
osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03
81)

17.

02 03 81

Odpady
z produkcji pasz roślinnych

18.

02 03 82

Odpady
tytoniowe

19.

02 03 99

Inne
niewymienione odpady

20.

02 04 02

Nienormatywny
węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

21.

02 04 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

22.

02 04 80

Wysłodki

23.

02 04 99

Inne
niewymienione odpady

24.

02 05 01

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia

oraz
przetwarzania

25.

02 05 99

Inne
niewymienione odpady

26.

02 06 01

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia

i
przetwórstwa

27.

02 06 02

Odpady
konserwantów

28.

02 06 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

29.

02 06 80

Nieprzydatne
do wykorzystania tłuszcze spożywcze

30.

02 06 99

Inne
niewymienione odpady

31.

02 07 02

Odpady
z destylacji spirytualiów

32.

02 07 03

Odpady
z procesów chemicznych

33.

02 07 04

Surowce
i produkty nieprzydatne do spożycia

i
przetwórstwa

34.

02 07 05

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

35.

02 07 80

Wytłoki,
osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

36.

02 07 99

Inne
niewymienione odpady

37.

03 01 01

Odpady
kory i korka

38.

03 01 05

Trociny,
wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

39.

03 01 81

Odpady
z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

40.

03 01 82

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków

41.

03 01 99

Inne
niewymienione odpady

42.

03 02 99

Inne
niewymienione odpady

43.

03 03 01

Odpady
z kory i drewna

44.

03 03 02

Osady
i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową

(w
tym osady ługu zielonego)

45.

03 03 05

Szlamy
z odbarwiania makulatury

46.

03 03 07

Mechanicznie
wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

47.

03 03 08

Odpady
z sortowania papieru i tektury przeznaczone

do
recyklingu

48.

03 03 09

Odpady
szlamów defekosaturacyjnych

49.

03 03 10

Odpady
z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy

i
powłok pochodzące z mechanicznej separacji

50.

03 03 11

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

51.

03 03 80

Szlamy
z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

52.

03 03 81

Szlamy
z innych procesów bielenia

53.

03 03 99

Inne
niewymienione odpady

54.

04 01 08

Odpady
skóry wygarbowanej zawierające chrom

(wióry,
obcinki, pył ze szlifowania skór)

55.

04 01 09

Odpady
z polerowania i wykańczania

56.

04 01 99

Inne
niewymienione odpady

57.

04 02 09

Odpady
materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

58.

04 02 10

Substancje
organiczne z produktów naturalnych

(np.
tłuszcze, woski)

59.

04 02 15

Odpady
z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

60.

04 02 17

Barwniki
i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

 

61.

04 02 20

Odpady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

62.

04 02 21

Odpady
z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

63.

04 02 22

Odpady
z przetworzonych włókien tekstylnych

64.

04 02 99

Inne
niewymienione odpady

65.

05 01 10

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

66.

05 01 17

Bitum

67.

05 01 99

Inne
niewymienione odpady

68.

06 01 99

Inne
niewymienione odpady

69.

06 02 99

Inne
niewymienione odpady

70.

06 03 14

Sole
i roztwory inne niż wymienione

w
06 03 11 i 06 03 13

71.

06 05 03

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

72.

06 06 03

Odpady
zawierające siarczki inne niż wymienione

w
06 06 02

73.

06 06 99

Inne
niewymienione odpady

74.

06 13 03

Czysta
sadza

75.

06 13 99

Inne
niewymienione odpady

76.

07 01 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

77.

07 01 99

Inne
niewymienione odpady

78.

07 02 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

79.

07 02 13

Odpady
tworzyw sztucznych

80.

07 02 15

Odpady
z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

81.

07 02 17

Odpady
zawierające silikony inne niż wymienione

w
07 02 16

82.

07 02 80

Odpady
z przemysłu gumowego i produkcji gumy

83.

07 02 99

Inne
niewymienione odpady

84.

07 03 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

85.

07 03 99

Inne
niewymienione odpady

86.

07 04 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

87.

07 04 81

Przeterminowane
środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

88.

07 04 99

Inne
niewymienione odpady

89.

07 05 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

90.

07 05 14

Odpady
stałe inne niż wymienione w 07 05 13

91.

07 05 99

Inne
niewymienione odpady

92.

07 06 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

93.

07 06 80

Ziemia
bieląca z rafinacji oleju

94.

07 06 81

Zwroty
kosmetyków i próbek

95.

07 06 99

Inne
niewymienione odpady

96.

07 07 12

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

97.

07 07 99

Inne
niewymienione odpady

98.

08 01 12

Odpady
farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

99.

08 01 14

Szlamy
z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione

w
08 01 13

100.

08 01 18

Odpady
z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione

w
08 01 17

101.

08 01 99

Inne
niewymienione odpady

102.

08 02 01

Odpady
proszków powlekających

103.

08 02 99

Inne
niewymienione odpady

104.

08 03 07

Szlamy
wodne zawierające farby drukarskie

105.

08 03 13

Odpady
farb drukarskich inne niż wymienione

w
08 03 12

106.

08 03 15

Szlamy
farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

107.

08 03 18

Odpadowy
toner drukarski inny niż wymieniony

w
08 03 17

108.

08 03 99

Inne
niewymienione odpady

109.

08 04 10

Odpadowe
kleje i szczeliwa inne niż wymienione

w
08 04 09

110.

08 04 12

Osady
z klejów i szczeliw inne niż wymienione

w
08 04 11

111.

08 04 14

Uwodnione
szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

112.

08 04 99

Inne
niewymienione odpady

113.

09 01 07

Błony
i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

114.

09 01 08

Błony
i papier fotograficzny niezawierające srebra

115.

09 01 99

Inne
niewymienione odpady

116.

10 01 21

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

117.

10 01 25

Odpady
z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

118.

10 12 13

Szlamy
z zakładowych oczyszczalni ścieków

119.

12 01 05

Odpady
z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

120.

12 01 15

Szlamy
z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

121.

12 01 17

Odpady
poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

122.

12 01 21

Zużyte
materiały szlifierskie inne niż wymienione

w
12 01 20

123.

12 01 99

Inne
niewymienione odpady

124.

15 01 01

Opakowania
z papieru i tektury

125.

15 01 02

Opakowania
z tworzyw sztucznych

126.

15 01 03

Opakowania
z drewna

127.

15 01 04

Opakowania
z metali

128.

15 01 05

Opakowania
wielomateriałowe

129.

15 01 06

Zmieszane
odpady opakowaniowe

130.

15 01 09

Opakowania
z tekstyliów

131.

15 02 03

Sorbenty,
materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania

(np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

132.

16 01 03

Zużyte
opony

133.

16 01 19

Tworzywa
sztuczne

134.

16 01 22

Inne
niewymienione elementy

135.

16 01 99

Inne
niewymienione odpady

136.

16 02 16

Elementy
usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

137.

16 03 04

Nieorganiczne
odpady inne niż wymienione

w
16 03 03, 16 03 80

138.

16 03 06

Organiczne
odpady inne niż wymienione

w
16 03 05, 16 03 80

139.

16 03 80

Produkty
spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

140.

16 05 09

Zużyte
chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,

16
05 07 lub 16 05 08

141.

16 80 01

Magnetyczne
i optyczne nośniki informacji

142.

16 81 02

Odpady
inne niż wymienione w 16 81 01

143.

16 82 02

Odpady
inne niż wymienione w 16 82 01

144.

17 01 80

Usunięte
tynki, tapety, okleiny itp.

145.

17 01 82

Inne
niewymienione odpady

146.

17 02 01

Drewno

147.

17 02 03

Tworzywa
sztuczne

148.

17 03 02

Asfalt
inny niż wymieniony w 17 03 01

149.

17 03 80

Odpadowa
papa

150.

17 04 11

Kable
inne niż wymienione w 17 04 10

151.

17 06 04

Materiały
izolacyjne inne niż wymienione

w
17 06 01 i 17 06 03

152.

19 01 18

Odpady
z pirolizy odpadów inne niż wymienione

w
19 01 17

153.

19 02 03

Wstępnie
przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż
niebezpieczne

154.

19 02 06

Szlamy
z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

155.

19 02 10

Odpady
palne inne niż wymienione w 19 02 08

lub
19 02 09

156.

19 02 99

Inne
niewymienione odpady

157.

19 03 05

Odpady
stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

158.

19 03 07

Odpady
zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

159.

19 04 01

Zeszklone
odpady

160.

19 05 01

Nieprzekompostowane
frakcje odpadów komunalnych

i
podobnych

161.

19 05 02

Nieprzekompostowane
frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

162.

19 05 03

Kompost
nieodpowiadający wymaganiom

(nienadający
się do wykorzystania)

163.

19 05 99

Inne
niewymienione odpady

164.

19 08 01

Skratki

165.

19 08 05

Ustabilizowane
komunalne osady ściekowe

166.

19 08 09

Tłuszcze
i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne
i tłuszcze

167.

19 08 12

Szlamy
z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19
08 11

168.

19 08 14

Szlamy
z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż
wymienione w 19 08 13

169.

19 08 99

Inne
niewymienione odpady

170.

19 09 04

Zużyty
węgiel aktywny

171.

19 09 05

Nasycone
lub zużyte żywice jonowymienne

172.

19 09 99

Inne
niewymienione odpady

173.

19 10 04

Lekka
frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

174.

19 10 06

Inne
frakcje niż wymienione w 19 10 05

175.

19 11 06

Osady
z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

176.

19 11 99

Inne
niewymienione odpady

177.

19 12 01

Papier
i tektura

178.

19 12 04

Tworzywa
sztuczne i guma

179.

19 12 07

Drewno
inne niż wymienione w 19 12 06

180.

19 12 08

Tekstylia

181.

19 12 09

Minerały
(np. piasek, kamienie)

182.

19 12 10

Odpady
palne (paliwo alternatywne)

183.

19 12 12

Inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione

w
19 12 11

184.

19 13 02

Odpady
stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

185.

19 13 04

Szlamy
z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione  w 19 13 03

186.

19 13 06

Szlamy
z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

187.

19 80 01

Odpady
po autoklawowaniu odpadów medycznych

i
weterynaryjnych

188.

20 01 01

Papier
i tektura

189.

20 01 10

Odzież

190.

20 01 11

Tekstylia

191.

20 01 25

Oleje
i tłuszcze jadalne

192.

20 01 28

Farby,
tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20
01 27

193.

20 01 30

Detergenty
inne niż wymienione w 20 01 29

194.

20 01 32

Leki
inne niż wymienione w 20 01 31

195.

20 01 38

Drewno
inne niż wymienione w 20 01 37

196.

20 01 39

Tworzywa
sztuczne

197.

20 01 41

Odpady
zmiotek wentylacyjnych

198.

20 01 80

Środki
ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

199.

20 01 99

Inne
niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200.

20 02 03

Inne
odpady nieulegające biodegradacji

201.

20 03 02

Odpady
z targowisk

202.

20 03 03

Odpady
z czyszczenia ulic i placów

203.

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

204.

20 03 99

Odpady
komunalne niewymienione w innych podgrupach