Wyszukiwarka kodów odpadów:

(kody wpisujemy bez spacji)

Lp.Kod odpaduRodzaj odpadu innego niż niebezpieczneMielecKozodrzaChełm
1020101Osady z mycia i czyszczenia***
2020103Odpadowa masa roślinna***
3020104Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)***
4020107Odpady z gospodarki leśnej***
5020109Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08***
6020183Odpady z upraw hydroponicznych***
7020199Inne niewymienione odpady***
8020203Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa***
9020204Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
10020299Inne niewymienione odpady***
11020301Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców***
12020302Odpady konserwantów***
13020303Odpady poekstrakcyjne***
14020304Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa***
15020305Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
16020380Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  (z wyłączeniem 02 03 81)***
17020381Odpady z produkcji pasz roślinnych***
18020382Odpady tytoniowe***
19020399Inne niewymienione odpady***
20020402Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)***
21020403Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
22020480Wysłodki***
23020499Inne niewymienione odpady***
24020501Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania***
25020502Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków*
26020599Inne niewymienione odpady***
27020601Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania***
28020602Odpady konserwantów***
29020603Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
30020680Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze***
31020699Inne niewymienione odpady***
32020702Odpady z destylacji spirytualiów***
33020703Odpady z procesów chemicznych***
34020704Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania***
35020705Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
36020780Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary***
37020799Inne niewymienione odpady***
38030101Odpady kory i korka***
39030105Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04***
40030181Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione  w 03 01 80***
41030182Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków***
42030199Inne niewymienione odpady***
43030299Inne niewymienione odpady***
44030301Odpady z kory i drewna***
45030302Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową  (w tym osady ługu zielonego)***
46030305Szlamy z odbarwiania makulatury***
47030307Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury  i tektury***
48030308Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu***
49030309Odpady szlamów defekosaturacyjnych***
50030310Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji***
51030311Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
52030380Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem***
53030381Szlamy z innych procesów bielenia***
54030399Inne niewymienione odpady***
55040108Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)***
56040109Odpady z polerowania i wykańczania***
57040199Inne niewymienione odpady***
58040209Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)***
59040210Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)***
60040215Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14***
61040217Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16***
62040220Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19***
63040221Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych***
64040222Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych***
65040299Inne niewymienione odpady***
66050110Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10**
67050117Bitum**
68050199Inne niewymienione odpady**
69060199Inne niewymienione odpady***
70060299Inne niewymienione odpady***
71060314Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13***
72060503Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
73060603Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02***
74060699Inne niewymienione odpady***
75061303Czysta sadza***
76061399Inne niewymienione odpady***
77070112Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
78070199Inne niewymienione odpady***
79070212Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
80070213Odpady tworzyw sztucznych***
81070215Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14***
82070217Odpady zawierające silikony inne niż w 07 02 16***
83070280Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy***
84070299Inne niewymienione odpady***
85070312Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
86070399Inne niewymienione odpady***
87070412Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
88070481Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 07 04 80***
89070499Inne niewymienione odpady***
90070512Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
91070514Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13***
92070599Inne niewymienione odpady***
93070612Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
94070680Ziemia bieląca z rafinacji oleju***
95070681Zwroty kosmetyków i próbek***
96070699Inne niewymienione odpady***
97070712Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10***
98070799Inne niewymienione odpady***
99080112Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11***
100080114Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione  w 08 01 13***
101080118Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione  w 08 01 17***
102080199Inne niewymienione odpady***
103080201Odpady proszków powlekających***
104080299Inne niewymienione odpady***
105080307Szlamy wodne zawierające farby drukarskie***
106080313Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12***
107080315Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14***
108080318Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17***
109080399Inne niewymienione odpady***
110080410Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09***
111080412Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11***
112080414Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione  w 08 04 13***
113080499Inne niewymienione odpady***
114090107Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra***
115090108Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra***
116090110Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii*
117090112Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11*
118090199Inne niewymienione odpady***
119100121Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10**
120100125Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni**
121101213Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków**
122120105Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych***
123120115Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14***
124120117Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16***
125120121Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20***
126120199Inne niewymienione odpady***
127150101Opakowania z papieru i tektury***
128150102Opakowania z tworzyw sztucznych***
129150103Opakowania z drewna***
130150104Opakowania z metali***
131150105Opakowania wielomateriałowe***
132150106Zmieszane odpady opakowaniowe***
133150109Opakowania z tekstyliów***
134150203Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02***
135160103Zużyte opony***
136160119Tworzywa sztuczne***
137160122Inne niewymienione elementy***
138160199Inne niewymienione odpady***
139160216Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione  w 16 02 15***
140160304Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80***
141160306Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80***
142160380Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia***
143160509Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08***
144168001Magnetyczne i optyczne nośniki informacji***
145168102Odpady inne niż wymienione w 16 81 01***
146168202Odpady inne niż wymienione w 16 82 01***
147170180Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.***
148170182Inne niewymienione odpady***
149170201Drewno***
150170203Tworzywa sztuczne***
151170302Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01***
152170380Odpadowa papa***
153170411Kable inne niż wymienione w 17 04 10***
154170604Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01  i 17 06 03***
155190118Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17***
156190203Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne***
157190206Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05***
158190210Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09***
159190299Inne niewymienione odpady***
160190305Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04***
161190307Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06***
162190401Zeszklone odpady***
163190501Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych  i podobnych***
164190502Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego***
165190503Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)***
166190599Inne niewymienione odpady***
167190801Skratki***
168190805Ustabilizowane komunalne osady ściekowe**
169190809Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze***
170190812Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11***
171190814Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13***
172190899Inne niewymienione odpady***
173190904Zużyty węgiel aktywny***
174190905Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne***
175190999Inne niewymienione odpady***
176191004Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03***
177191006Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05***
178191106Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05***
179191199Inne niewymienione odpady***
180191201Papier i tektura***
181191204Tworzywa sztuczne i guma***
182191207Drewno inne niż wymienione w 19 12 06***
183191208Tekstylia***
184191209Minerały (np. piasek, kamienie)***
185191210Odpady palne – paliwo alternatywne***
186191212Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  w 19 12 11***
187191302Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01***
188191304Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03***
189191306Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione  w 19 13 05***
190198001Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych**
191200101Papier i tektura***
192200110Odzież***
193200111Tekstylia***
194200125Oleje i tłuszcze jadalne***
195200128Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27***
196200130Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29***
197200132Leki inne niż wymienione w 20 01 31***
198200138Drewno inne niż wymienione w 20 01 37***
199200139Tworzywa sztuczne***
200200141Odpady zmiotek wentylacyjnych***
201200180Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19***
202200199Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny***
203200203Inne odpady nieulegające biodegradacji***
204200302Odpady z targowisk*
205200303Odpady z czyszczenia ulic i placów*
206200307Odpady wielkogabarytowe*
207200399Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach*
208170802Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 170801**
209170904Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170902 i 170903**