Tabele

MIELEC
Zestawienie rodzajów i ilości odpadów innych niż niebezpieczne
przeznaczonych do odzysku – produkcji paliwa alternatywnego

 

nr. decyzji WPA Mielec :

RŚ.VI.7660-2/1/08 z 2008-11-28 więcej…

OS-I.7222.53.2.2012.EK z 2012-04-26 więcej…

OS-I.7222.53.4.2012.EK z 2012-07-30 więcej…

POZ.ZINTEGR.ZM.3.Mielec-25.08.2014 więcej…

 

 

 

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu
innego niż niebezpieczne

1

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

2

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

3

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem
opakowań)

4

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

5

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione
w 02 01 08

6

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

7

02 01 99

Inne niewymienione odpady

8

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do
spożycia i przetwórstwa

9

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10

02 02 99

Inne niewymienione odpady

11

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania,
odwirowywania i oddzielania surowców

12

02 03 02

Odpady konserwantów

13

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

14

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do
spożycia

i przetwórstwa

15

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa
produktów roślinnych  (z wyłączeniem 02 03 81)

17

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

18

02 03 82

Odpady tytoniowe

19

02 03 99

Inne niewymienione odpady

20

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda
cukrownicza (wapno defekacyjne)

21

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

22

02 04 80

Wysłodki

23

02 04 99

Inne niewymienione odpady

24

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
oraz przetwarzania

25

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

26

02 05 99

Inne niewymienione odpady

27

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
i przetwórstwa

28

02 06 02

Odpady konserwantów

29

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

30

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze
spożywcze

31

02 06 99

Inne niewymienione odpady

32

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

33

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

34

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia
i przetwórstwa

35

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

36

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne,
wywary

37

02 07 99

Inne niewymienione odpady

38

03 01 01

Odpady kory i korka

39

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta
wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

40

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne
niż wymienione  w 03 01 80

41

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

42

03 01 99

Inne niewymienione odpady

43

03 02 99

Inne niewymienione odpady

44

03 03 01

Odpady z kory i drewna

45

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą
siarczynową  (w tym osady ługu zielonego)

46

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

47

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki
makulatury  i tektury

48

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury
przeznaczone do recyklingu

49

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

50

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien,
wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

51

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 03 03 10

52

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub
chlorem

53

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

54

03 03 99

Inne niewymienione odpady

55

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom
(wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

56

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

57

04 01 99

Inne niewymienione odpady

58

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny
impregnowane, elastomery, plastomery)

59

04 02 10

Substancje organiczne z produktów
naturalnych (np. tłuszcze, woski)

60

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w

04 02 14

61

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w

04 02 16

62

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 04 02 19

63

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien
tekstylnych

64

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

65

04 02 99

Inne niewymienione odpady

66

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 05 01 09

67

05 01 17

Bitum

68

05 01 99

Inne niewymienione odpady

69

06 01 99

Inne niewymienione odpady

70

06 02 99

Inne niewymienione odpady

71

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03
11 i

06 03 13

72

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 06 05 02

73

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż
wymienione

w 06 06 02

74

06 06 99

Inne niewymienione odpady

75

06 13 03

Czysta sadza

76

06 13 99

Inne niewymienione odpady

77

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 07 01 11

78

07 01 99

Inne niewymienione odpady

79

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 07 02 11

80

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

81

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w

07 02 14

82

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż
wymienione

w 07 02 16

83

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji
gumy

84

07 02 99

Inne niewymienione odpady

85

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 07 03 11

86

07 03 99

Inne niewymienione odpady

87

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione  w 07 04 11

88

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne
niż wymienione  w 07 04 80

89

07 04 99

Inne niewymienione odpady

90

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 07 05 11

91

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

92

07 05 99

Inne niewymienione odpady

93

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione  w 07 06 11

94

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

95

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

96

07 06 99

Inne niewymienione odpady

97

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione  w 07 07 11

98

07 07 99

Inne niewymienione odpady

99

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione
w

08 01 11

100

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż
wymienione  w 08 01 13

101

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż
wymienione  w 08 01 17

102

08 01 99

Inne niewymienione odpady

103

08 02 01

Odpady proszków powlekających

104

08 02 99

Inne niewymienione odpady

105

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

106

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione
w

08 03 12

107

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione
w

08 03 14

108

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż
wymieniony w 08 03 17

109

08 03 99

Inne niewymienione odpady

110

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne
niż wymienione w 08 04 09

111

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne
niż wymienione w

08 04 11

112

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne
niż wymienione  w 08 04 13

113

08 04 99

Inne niewymienione odpady

114

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające
srebro lub związki srebra

115

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające
srebra

116

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku
bez baterii

117

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku
zawierające baterie    inne niż wymienione w

09 01 11

118

09 01 99

Inne niewymienione odpady

119

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione  w  10 01 20

120

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania
paliw dla opalanych węglem elektrowni

121

10 12 13

Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

122

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw
sztucznych

123

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione
w

12 01 14

124

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w

12 01 16

125

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż
wymienione w 12 01 20

126

12 01 99

Inne niewymienione odpady

127

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

128

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

129

15 01 03

Opakowania z drewna

130

15 01 04

Opakowania z metali

131

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

132

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

133

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

134

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15
02 02

135

16 01 03

Zużyte opony

136

16 01 19

Tworzywa sztuczne

137

16 01 22

Inne niewymienione elementy

138

16 01 99

Inne niewymienione odpady

139

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne
niż wymienione  w 16 02 15

140

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w

16 03 03, 16 03 80

141

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w

16 03 05, 16 03 80

142

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub
nieprzydatne do spożycia

143

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16
05 06,                    16 05 07 lub 16 05 08

144

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

145

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

146

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

147

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

148

17 01 82

Inne niewymienione odpady

149

17 02 01

Drewno

150

17 02 03

Tworzywa sztuczne

151

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

152

17 03 80

Odpadowa papa

153

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

154

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w

17 06 01  i 17 06 03

155

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż
wymienione w 19 01 17

156

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się
wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

157

19 02 06

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 02 05

158

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08
lub 19 02 09

159

19 02 99

Inne niewymienione odpady

160

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w

19 03 04

161

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19
03 06

162

19 04 01

Zeszklone odpady

163

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów
komunalnych  i podobnych

164

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

165

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom

(nienadający się do wykorzystania)

166

19 05 99

Inne niewymienione odpady

167

19 08 01

Skratki

168

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

169

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji
olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

170

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

171

19 08 14

Szlamy z innego niż
biologiczne oczyszczania

ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w

19 08 13

172

19 08 99

Inne niewymienione odpady

173

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

174

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

175

19 09 99

Inne niewymienione odpady

176

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w
19 10 03

177

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

178

19 11 06

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
inne niż wymienione w 19 11 05

179

19 11 99

Inne niewymienione odpady

180

19 12 01

Papier i tektura

181

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

182

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

183

19 12 08

Tekstylia

184

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

185

19 12 10

Odpady palne – paliwo alternatywne

186

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty)  z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  w 19 12 11

187

19 13 02

Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi
inne niż wymienione w 19 13 01

188

19 13 04

Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne
niż wymienione w 19 13 03

189

19 13 06

Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne
niż wymienione  w 19 13 05

190

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych

i weterynaryjnych

191

20 01 01

Papier i tektura

192

20 01 10

Odzież

193

20 01 11

Tekstylia

194

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

195

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27

196

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

197

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

198

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

199

20 01 39

Tworzywa sztuczne

200

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

201

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w

20 01 19

202

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w
sposób selektywny

203

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

204

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

205

20 03 02

Odpady z targowisk

206

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

207

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

208

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach