Działalność EURO-EKO w zakresie produkcji paliw alternatywnych rozpoczęła się w 2003 roku otworzeniem Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu. Obecnie Spółka posiada również instalacje w Kozodrzy i Chełmie.

W celu dostosowania produkcji do warunków lokalnych część produkcji z Mielca została przeniesiona do Kozodrzy (Gmina Ostrów),
gdzie w 2007r. Spółka wybudowała pilotażowy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych ZPPA Kozodrza I.
Ponadto na terenie SSE EURO-PARK – Podstrefa Ostrów EURO-EKO wybudowała Zakład ZPPA Kozodrza II, który pełną zdolność produkcyjną uzyskał w IV kwartale 2011r. Spółka uruchomiła także produkcję półproduktu paliw alternatywnych w ZPPA Kozodrza III. Zastosowana została tam innowacyjna technologia suszenia biologicznego.
W I kwartale 2012r. uruchomiony został Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych ZPPA Chełm o zdolności produkcyjnej 60 000 Mg/rok.

 

Eksploatowane linie produkcyjne składające się z nowoczesnych maszyn umożliwiają wstępne rozdrobnienie, zmieszanie, przesortowanie oraz wytworzenie paliwa alternatywnego:

  • Linie technologiczne do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne składają się
    z następujących maszyn: rozdrabniarka wstępna z separatorem magnetycznym, rozdrabniarka końcowa oraz sita
    po każdym stopniu rozdrobnienia.
  • Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów niebezpiecznych składa się z: rozdrabniarki
    z separatorem magnetycznym, mixera oraz sita.

 

Spółka prowadzi prace wstępne nad przygotowaniem kilku inwestycji na terenie Polski, w których planowane jest wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii sprawdzonych w dotychczas zrealizowanych inwestycjach.