EURO-EKO SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA WYBÓR DOSTAWCY (LUB DOSTAWCÓW KONSORCJALNYCH) FABRYCZNIE NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO ROZDRABNIANIA I PRZESIEWANIA ODPADÓW DLA REALIZOWANEJ INWESTYCJI POD NAZWĄ KOZODRZA II ETAP W ZAKRESIE:
zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej elektrycznej, separatora magnetycznego, sita bębnowego pierwszego stopnia, sita bębnowego drugiego stopnia oraz zespołu taśmociągów.
 
Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

Rysunek więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…
 
Sprostowanie: W dokumencie Ogłoszenie oraz SIWZ uległy zmianie daty złożenia ofert, daty odbycia przetargu oraz daty wydania dokumentów