EURO-EKO SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH DLA REALIZOWANEJ NA TERENIE SSE MIELEC W KOZODRZY INWESTYCJI POD NAZWĄ:
Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 etap II w zakresie wykonania:
robót ziemnych, placów składowych, zasieków magazynowych z zadaszeniem, instalacją elektryczną i pomieszczeniem p.poż, instalacji kanalizacji deszczowej placów i dachów.
 
Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ cd. więcej…