EURO-EKO SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA WYBÓR DOSTAWCY LINII TECHNOLOGICZNEJ PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA REALIZOWANEJ NA TERENIE SSE MIELEC W KOZODRZY INWESTYCJI POD NAZWĄ BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH KOZODRZA NA DZIAŁCE NR 2750/27 W ZAKRESIE:
Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej linii technologicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych.
 
Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ cd. więcej…