EURO-EKO SP. Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NA WYBÓR DOSTAWCY (LUB DOSTAWCÓW KONSORCJALNYCH) FABRYCZNIE NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO Z ODPADÓW DLA REALIZOWANEJ INWESTYCJI POD NAZWĄ BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH EURO – EKO SP. Z O. O. W MIEJSCOWOŚCI CHEŁM, W ZAKRESIE:
zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej spalinowej, rozdrabniarki ostatecznej elektrycznej, sita bębnowego elektrycznego pierwszego stopnia, sita elektrycznego drugiego stopnia z separatorem balistycznym.
 
Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

Rysunek więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…