EURO-EKO SP. Z O.O. ogłasza przetarg na wybór dostawcy linii technologicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych dla realizowanej na terenie SSE MIELEC W Kozodrzy inwestycji pod nazwą budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 w zakresie:
Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie kompletnej linii technologicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych.
 
Materiały więcej…

Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…