EURO-EKO SP. Z O.O. ogłasza przetarg na wybór dostawcy (lub dostawców konsorcjalnych) linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów dla realizowanej inwestycji pod nazwą budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych EURO-EKO SP. Z O.O. w miejscowości Chełm, w zakresie:
zaprojektowania linii technologicznej oraz zakupu i montażu rozdrabniarki wstępnej, rozdrabniarki ostatecznej, sita bębnowego elektrycznego po wstępnym rozdrobnieniu, sita bębnowego elektrycznego po końcowym rozdrobnieniu, podajnika zgrzebłowego oraz zespołu podajników taśmowych.

 
Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

Schemat technologiczny więcej…

Schemat technologiczny zakładu więcej…

SIWZ więcej…

Załącznik do SIWZ więcej…