EURO-EKO SP. Z O.O. ogłasza przetarg na wybór dostawcy agregatów gaśniczych dla realizowanej na terenie SSE MIELEC w Kozodrzy inwestycji pod nazwą:

budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 w zakresie:
zakupu, montażu oraz uruchomienia agregatów gaśniczych

 
Materiały więcej…

Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…
 
Sprostowanie:
Wymiary agregatu nie powinny przekraczać rozmiarów (dł.szer.wys) 250cm x 120cm x 220cm (omyłkowo w załączniku nr 1 do SIWZ podany wymiar był w jednostkach mm)
przetarg obejmuje zakup, montaż oraz uruchomienie 3 sztuk agregatów gaśniczych (w podanych dokumentach nie zostało to ujęte)