EURO-EKO Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizowanej na terenie SSE Mielec w Kozodrzy inwestycji pod nazwą:

Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 w zakresie wykonania:
zasieków betonowych, zadaszenia zasieków, ogrodzenia
 
Materiały więcej…

Ogłoszenia więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…