EURO-EKO Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizowanej na terenie SSE Mielec w Kozodrzy inwestycji pod nazwą:

Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 w zakresie wykonania:
robót ziemnych, placów składowych, drogi dojazdowej, dróg technologicznych, przepustu pod drogą, zbiornika o pojemności 200 + 100 m3, kanalizacji deszczowej dachów, kanalizacji deszczowej placów, kanalizacji ścieków oczyszczonych, kanalizacji sanitarnej, kolektorów wodnych i p.poż.
 
Materiały więcej…

Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…