EURO-EKO Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych dla realizowanej na terenie SSE Mielec w Kozodrzy inwestycji pod nazwą budowa:

Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Kozodrza na działce nr 2750/27 w zakresie wykonania:
budynku administracyjno-socjalnego wraz z instalacjami i budynku oczyszczalni wraz z instalacjami.
 
Materiały więcej…

Ogłoszenie więcej…

Regulamin więcej…

SIWZ więcej…