Produkcja paliwa alternatywnego

W procesie produkcji paliwa alternatywnego wykorzystywana jest nowoczesna technologia, w której surowcem są kaloryczne odpady, m.in. przemysłowe i komunalne. Linie produkcyjne wyposażone w nowoczesne maszyny umożliwiają przetwarzanie odpadów poprzez: wstępne rozdrobnienie, mieszanie, sortowanie oraz wyprodukowanie gotowego paliwa alternatywnego.

W procesach przygotowania odpadów komunalnych do produkcji paliwa alternatywnego stosuje się procesy biologicznego suszenia.

Produkowane przez Spółkę EURO – EKO paliwa wykorzystywane są jako zamiennik węgla w przemyśle cementowym, co pozwala w sposób racjonalny gospodarować nieodnawialnymi źródłami energii.