Przetwarzanie odpadów – oferta EURO-EKO

Nasza firma specjalizuje się w produkcji paliw alternatywnych oraz w zagospodarowaniu odpadów i tworzyw sztucznych. Zapewniamy korzystne warunki odbioru odpadów innych niż niebezpieczne, które następnie przetwarzamy na paliwo alternatywne.

Paliwa produkowane przez naszą firmę stanowią doskonałą alternatywę węgla kamiennego wykorzystywanego w przemyśle cementowym.

Dysponujemy zapleczem technicznym wyposażonym w nowoczesne linie produkcyjne z maszynami do przetwarzania odpadów.

Podejmujemy racjonalne działania mające na celu wykorzystanie paliw alternatywnych. Nasze usługi związane z zagospodarowaniem odpadów wykonujemy przy zachowaniu niezbędnych procedur i norm obowiązujących w Unii Europejskiej.