Paliwa alternatywne – badania laboratoryjne

Laboratorium Spółki EURO – EKO wykonuje badania fizykochemiczne przyjmowanych odpadów,
paliwa alternatywnego oraz biomasy. Posiada wieloletnie doświadczenie, profesjonalny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę.

 

Wykaz badań prowadzonych w laboratorium:

  • ciepło spalania i wartość opałowa
  • zawartość wilgoci całkowitej i analitycznej
  • zawartość popiołu
  • zawartość chloru
  • oznaczenie gęstości nasypowej
  • pobieranie próbek odpadu
  • wymywanie (wyciąg wodny)
  • wartość AT 4

Procedury poboru próbek oraz badań laboratoryjnych opracowane zostały na podstawie Polskich Norm.
Powyższy zakres dotyczy badania odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

laboratorium (2)
laboratorium (3)
laboratorium (5)

laboratorium (1)
laboratorium (4)
laboratorium (6)