Posted by & filed under Dotacje.

DOTACJE UNIJNE

 

  1. Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała 50% dotację na projekt:

„Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów w Wytwórni Paliw Alternatywnych
w Mielcu”.

Projekt ten realizowany był w latach 2006-2007 i dotyczył zakupu trzech maszyn na potrzeby ZPPA Mielec:

  • rozdrabniacza wolnoobrotowego DW-3060 Doppstadt,
  • rozdrabniacza szybkoobrotowego AK-430 PROFI Doppstadt,
  • miksera DM-215 Doppstadt.

Kwota dotacji – 1 339 343,00 zł

 

  1. Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie projektu w 30%:

„Zwiększenie potencjału rozwojowego firmy Euro-Eko poprzez uruchomienie nowego Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych  w Kozodrzy”

Dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 – Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Wysokość dofinansowania: 2 442 000,00 zł

 

  1. Firma EURO-EKO Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie projektu w 30%:

„Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych EURO-EKO Sp. z o. o.
w miejscowości Chełm”

 

Dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Działanie 4.6 – Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Wysokość dofinansowania: 1 552 500,00 zł

 

Dotacje1 Dotacje2 EuroekoUE6

 

Dotacje5