Powered by 100% safe Fruta Planta strong version Theme By Fruta Planta Strong Version, Clean Body And Reduce Weight Effectively . fruta planta strong version
Powered by Real Lingzhi Toxin Tea Theme By Japan Lingzhi Toxin Discharged Tea, Reduce Weight Effectively . lingzhitoxintea reviews
Powered by Top hoodia weight loss Theme By hoodia weight loss, 100% Original . hoodia side effects
Powered by 100% Original msv botanical slimming Theme By Red Meizitang Strong Version, Reduce Weight Effectively .
Jesteśmy na Google+
Google+
Powered by Authentic Magic Slim Diet Pills Theme By Slim Magic, Original . Magicslim

Zagospodarowanie odpadów – EURO-EKO

Firma EURO-EKO działalność skupiającą się na produkcji paliw alternatywnych rozpoczęła się w 2003 roku otworzeniem Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu. Obecnie Spółka posiada również instalacje w Kozodrzy i Chełmie pod Lublinem.

EURO-EKO Sp. z o.o. istnieje od 2000 roku i jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.
Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie produkcji stałych paliw alternatywnych oraz PN-EN ISO 9001 obejmujący badania laboratoryjne.

Spółka EURO – EKO na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, pod tym względem jest liderem w branży odpadowej.
Działalność ta obejmuje:

  •  odbiór i przetwarzanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
  •  odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych
  •  badania laboratoryjne
  •  produkcję urządzeń i instalacji wykorzystywanych w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów


plain html
log.txt