Wytwórnie paliw alternatywnych EURO – EKO Sp. z o.o.

Działalność EURO-EKO w zakresie produkcji paliw alternatywnych rozpoczęła się w 2003 roku otworzeniem Wytwórni Paliw Alternatywnych w Mielcu. Obecnie Spółka posiada również instalacje w Kozodrzy i Chełmie.

W celu dostosowania produkcji do warunków lokalnych część produkcji z Mielca została przeniesiona do Kozodrzy Gmina Ostrów, gdzie w 2007r. Spółka wybudowała pilotażowy Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych ZPPA Kozodrza I. Ponadto na terenie SSE EURO-PARK – Podstrefa Ostrów EURO-EKO wybudowała Zakład ZPPA Kozodrza II, który pełną zdolność produkcyjną uzyskał w IV kwartale 2011r. Spółka uruchomiła także produkcję półproduktu paliw alternatywnych w ZPPA Kozodrza III. Zastosowana została tam innowacyjna technologia suszenia biologicznego.

W I kwartale 2012r. uruchomiony został Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Chełmie o zdolności produkcyjnej 60 000 Mg/rok.

 

Eksploatowane linie produkcyjne składające się z nowoczesnych maszyn umożliwiają wstępne rozdrobnienie, zmieszanie, przesortowanie oraz produkcję paliwa alternatywnego:

  • Linie technologiczne do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne składają się z następujących maszyn:
    rozdrabniarka wstępna z separatorem magnetycznym, rozdrabniarka końcowa oraz sita po każdym stopniu rozdrobnienia.

  • Linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów niebezpiecznych składa się z: rozdrabniarki z separatorem magnetycznym, mixera oraz sita.

Spółka prowadzi prace wstępne nad przygotowaniem kilku inwestycji na terenie Polski, w których planowane jest wykorzystanie najlepszych dostępnych technologii sprawdzonych
w dotychczas zrealizowanych inwestycjach.

ZPPA Mielec

ZPPA Kozodrza

ZPPA Chełm