Jesteśmy na Google+
Google+
EURO EKO Sp. z o.o. istnieje od 2000 roku i jest Spółką Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.
Podstawową działalnością Firmy jest świadczenie usług w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Posiada Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie produkcji stałych paliw alternatywnych oraz PN-EN ISO 9001
obejmujący badania laboratoryjne.
Spółka EURO – EKO na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, pod tym względem jest liderem w branży odpadowej.

Działalność Spółki obejmuje:

  •  odbiór i przetwarzanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych
  •  odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych
  •  badania laboratoryjne
  •  produkcję urządzeń i instalacji wykorzystywanych w zakresie mechanicznego przetwarzania odpadów


plain html
log.txt